Privacy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính Sách Bảo Mật này mô tả cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn truy cập hoặc mua hàng trên trang web https://mmstore.mmcommunications.vn/en/ 

I. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi quý khách truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên trang web của chúng tôi, Chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin cá nhân của bạn. Thông tin này bao gồm thông tin về thiết bị sử dụng của bạn như trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và các tệp cookie cài đặt trên thiết bị. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về trang web hoặc sản phẩm cụ thể mà bạn xem, các trang web hoặc từ khóa tìm kiếm đã đưa bạn đến trang web của chúng tôi, và cách bạn tương tác với trang web. Chúng tôi gọi tập hợp thông tin này là "Thông tin Thiết bị".

Chúng tôi thu thập Thông tin Thiết bị thông qua việc sử dụng các công nghệ như "Cookie" là các tệp dữ liệu đặt trên thiết bị của bạn, và "Tệp nhật ký" theo dõi các hoạt động trên trang web và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet,  các trang tham chiếu/ra khỏi trang và dấu thời gian.

* Để biết thêm thông tin về cookie và cách tắt cookie, truy cập http://www.allaboutcookies.org

Ngoài ra, khi bạn thực hiện giao dịch mua hàng trên trang web, chúng tôi thu thập thông tin cụ thể như tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán (bao gồm số thẻ tín dụng), địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi gọi tập hợp thông tin này là "Thông tin Đơn hàng".

Web beacons, tags và pixels là các tệp điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt trang web.

II. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng Thông tin Đơn hàng để thực hiện các đơn đặt hàng của quý khách trên trang web, bao gồm xử lý thanh toán, sắp xếp vận chuyển, và cung cấp hóa đơn và/hoặc xác nhận đơn hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin Đơn hàng để:

  • Liên lạc với quý khách.

  • Kiểm tra đơn hàng để phát hiện nguy cơ tiềm ẩn hoặc gian lận.

  • Cung cấp thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi dựa trên sở thích quý khách đã chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng Thông tin Thiết bị để giúp chúng tôi kiểm tra nguy cơ tiềm ẩn và gian lận (đặc biệt là địa chỉ IP), và để cải thiện và tối ưu hóa trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm việc tạo phân tích về cách khách hàng sử dụng và tương tác với trang web, và đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi.

III. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với bên thứ ba để hỗ trợ việc sử dụng Thông tin Cá nhân như đã mô tả ở trên. Chúng tôi sử dụng Google Analytics để hiểu cách khách hàng của chúng tôi sử dụng trang web. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn tại https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Nếu bạn muốn tắt Google Analytics, vui lòng truy cập  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cuối cùng, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn để tuân thủ các luật và quy định áp dụng, đáp ứng các yêu cầu hợp pháp như lệnh truy cập, lệnh tìm kiếm hoặc yêu cầu thông tin khác mà chúng tôi nhận được, hoặc để bảo vệ quyền của chúng tôi.

IV. KHÔNG THEO DÕI

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi cách thức thu thập và sử dụng dữ liệu trên Trang web của mình khi chúng tôi thấy tín hiệu Không Theo Dõi (Do Not Track) từ trình duyệt của bạn.

V. LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Khi bạn đặt hàng qua Trang web, chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin đặt hàng của bạn cho hồ sơ của chúng tôi trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này.

VI. THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này để phản ánh các thay đổi trong thực hành hoặc vì các lý do khác liên quan đến hoạt động, pháp lý hoặc quy định.

LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về các thực hành bảo mật của chúng tôi, nếu bạn có câu hỏi hoặc nếu bạn muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại m.m@mmproduction.vn hoặc qua địa chỉ sau:

M&M Communications (Số 38 Đường số 2, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).